Αποτελέσματα του έργου

Ψηφιακή εργαλειοθήκη

Ένας Ανοικτός Εκπαιδευτικός Πόρος (ΑΕΠ) που περιλαμβάνει μια πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης που φιλοξενεί όλο το εκπαιδευτικό υλικό και τα εργαλεία που συνθέτουν το εκπαιδευτικό πρόγραμμα παρέχοντας εύκολη πρόσβαση σε όλα τα ενδιαφερόμενα άτομα.

Δομημένο σεμινάριο κατάρτισης

Ένα καινοτόμο έτοιμο προς χρήση υλικό που περιέχει το Πρόγραμμα Σπουδών, το Εγχειρίδιο Εκπαιδευτή και το Εγχειρίδιο Ασκήσεων. Αυτό το εργαλείο θα παρέχει στους Εκπαιδευτές τις μεθοδολογίες, τις μαθησιακές προσεγγίσεις και τους μαθησιακούς πόρους που θα τους επιτρέψουν να παρέχουν αποτελεσματικές και ελκυστικές εκπαιδευτικές συνεδρίες.