Σχετικά με το έργο

“Τα τελευταία χρόνια, η Ευρώπη έχει δεχθεί μεγάλο αριθμό προσφύγων και αιτούντων άσυλο, οι οποίοι εγκαταλείπουν τις χώρες τους για να αποφύγουν τις ανθρωπιστικές κρίσεις. Η εκπαίδευση είναι το κλειδί για τη διασφάλιση της ανεξαρτησίας και της αξιοπρέπειας όλων των μεταναστών, καθώς διευκολύνει την επιτυχή ένταξή τους στα νέα τους έθνη. Το πρόγραμμα Erasmus+ “LEARN” είναι μια πρωτοβουλία που επιδιώκει να βοηθήσει τους πρόσφυγες και τους μετανάστες στην αρχή του εκπαιδευτικού τους ταξιδιού στη νέα τους πατρίδα. Αυτό θα τους επιτρέψει να ακολουθήσουν μια επαγγελματική σταδιοδρομία, ώστε να είναι αυτάρκεις και να ενσωματωθούν ισότιμα στην κοινωνία.

Το έργο αναμένεται να διαρκέσει 24 μήνες, αρχής γενομένης από τον Δεκέμβριο του 2022. Κατά τη διάρκεια του κύκλου ζωής του έργου, οι εταίροι δεσμεύονται να εργαστούν για την ανάπτυξη των αποτελεσμάτων του έργου, τα οποία θα είναι ελεύθερα προσβάσιμα μέσω ττης ιστοσελίδας”.

Στόχοι

  • να δημιουργηθεί μια πλήρης εκπαιδευτική εργαλειοθήκη

  • να δημιουργήσει ένα εργαλείο ηλεκτρονικής μάθησης που θα βοηθήσει τα κέντρα εκπαίδευσης ενηλίκων και άλλους φορείς που εργάζονται για την ένταξη των προσφύγων και των μεταναστών

  • να σχεδιάσει ένα εργαλείο καθοδήγησης για τους μετανάστες που έγιναν πρόσφατα δεκτοί

  • να παρέχει μαθησιακές ευκαιρίες υψηλής ποιότητας, προσαρμοσμένες στις μαθησιακές ανάγκες της ομάδας-στόχου

  • να βοηθήσει τους μετανάστες και τους πρόσφυγες να διαχειριστούν το άγχος και το στρες που προκαλούν οι εκπαιδευτικές δυσκολίες που αντιμετωπίζουν

Ομάδες-στόχοι

  • Εκπαιδευτές εκπαίδευσης ενηλίκων, εκπαιδευτές σε θέματα διαπολιτισμικής εκπαίδευσης και ένταξης, κοινωνικοί λειτουργοί και ΜΚΟ

  • Ενήλικες και νέοι πρόσφυγες με μικρό ή περιορισμένο τυπικό εκπαιδευτικό υπόβαθρο.

  • Άλλοι ενδιαφερόμενοι φορείς που ασχολούνται με ευάλωτες ομάδες ή ομάδες προσφύγων και μεταναστών.