LEARN

Læringsferdigheter for flyktninger og innvandrere med liten eller ingen utdanning

2022-1-NO01-KA220-ADU-000088627

Om prosjektet

I løpet av de siste årene har Europa tatt imot et stort antall flyktninger og asylsøkere som har flyktet fra sine land for å unngå humanitære kriser. Utdanning er nøkkelen til å sikre selvstendighet og verdighet for alle innvandrere, da det gjør en vellykket integrering i deres nye land lettere. Erasmus+ prosjektet «LEARN» er et initiativ for å hjelpe flyktninger og innvandrere i starten av deres utdanningsreise i deres nye hjemland. Det vil gjøre dem i stand til å skaffe seg en karriere som kan gjøre dem selvstendige og likeverdig integrert i samfunnet. Prosjektet har en forventet varighet på 24 måneder og startet i desember 2022. I løpet av programmets varighet, er partnerne engasjert i å arbeide med utviklingen av prosjektresultatene. Disse vil være fritt tilgjengelig på vår webside.

Objekter

  • å skape en komplett pedagogisk verktøykasse

  • å skape et e-lærings verktøy som vil være til hjelp for voksenopplæringssentre og andre enheter som arbeder med integrering av flyktninger og innvandrere

  • å skape et veiledningsverktøy for nyankomne innvandrere

  • å gi læringsmuligheter av høy kvalitet, tilpasset læringsbehovene til målgruppen

  • å hjelpe innvandrere og flyktninger å mestre angst og stress forårsaket av læringsutfordringer de har møtt

Målgrupper

  • Lærere i voksenopplæring, lærere i interkulturell utdanning og inkludering, sosialarbeidere og frivillige organisasjoner

  • Voksne og unge flyktninger med liten eller ingen formell utdanningsbakgrunn

  • Andre relevante interessenter som arbeider med sårbare grupper eller grupper av flyktninger og innvandrere

Prosjektresultat

Digital verktøykasse

En åpen utdanningsressurs, som inkluderer en e-læringsplattform som inneholder alt treningsmateriell og verktøy i opplæringsprogrammet og som gir enkel tilgang til alle interesserte

Strukturert opplæringskurs

Et nyskapende, klart-til-bruk materiale som inneholder læreplan, lærerveiledning og oppgavehåndbok. Dette vertøyet vil gi lærerne metodikken, læringsmetoder og læringsressurser som vil gjøre dem i stand til å levere effektive og engasjerende undervisningsøkter.

Om oss

Hvis du er interessert i å finne ut mer om prosjektpartnerskapet, deres ferdigheter og ekspertise, klikk på bildet

Nyheter