Prosjektresultat

Digital verktøykasse

En åpen utdanningsressurs, som inkluderer en e-læringsplattform som inneholder alt treningsmateriell og verktøy i opplæringsprogrammet og som gir enkel tilgang til alle interesserte

Strukturert opplæringskurs

Et nyskapende, klart-til-bruk materiale som inneholder læreplan, lærerveiledning og oppgavehåndbok. Dette vertøyet vil gi lærerne metodikken, læringsmetoder og læringsressurser som vil gjøre dem i stand til å levere effektive og engasjerende undervisningsøkter.